Ana sayfa Hakkımızda/About us Çözüm Ortaklarımız Ürünlerimiz Referanslar Hizmetler İletişim
 
Hizmetler
YAPISAL KABLOLAMA SİSTEMLERİ İÇİN UYGULAMA VE TESTLER
 
PROJELENDİRME
 
SERTİFİKALAR VE YETKİLER
 
HCS ÖMÜR BOYU GARANTİ POLİTİKALARI
 
Hizmetler  »  HCS ÖMÜR BOYU GARANTİ POLİTİKALARI

HCS CENTURY ÖMÜRBOYU GARANTİ

Ömür Boyu Garanti Kapsamı

Komponent (ürün bazında) Garantisi

Tüm HCS ürünleri normal ve düzgün kullanılmaları koşulu ile, malzemeden veya işçilikten ötürü üründe

oluşabilecek hatalara karşı HCS Komponent Garantisi şartları ve tanımlarında belirtilen koşullar kapsamında

garanti altındadır.

Sistem Performans Garantisi

Tüm HCS kanal’ ların ve Sürekli Link’lerin, yapısal kablolama sisteminin ait olduğu kategorinin gerektirdiği

uygulamaları destekleyecekleri, sistem garantisinde belirtilen koşullar kapsamında garanti altındadır.

Uygulama Güvence Garantisi

Tüm HCS network’ leri, kurulan yapısal kablolama sistemin ait olduğu kategorilerin gerektirdiği, HCS

Kablolama Sistemleri Desteklenen Uygulamalar ve Protokolleri Tablosu’nda yer alan uygulama ve protokolleri

destekleyeceği garanti altındadır

Bu garanti, Phy-FiXX ürün ailesindeki yazılım ve donanım ürünlerini kapsamamaktadır.

HCS

Tanımlamaları

 

 

Bir HCS Sertifikalı Sistem Aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:

Oluşturulan tüm yapısal kablolama pasif ürünleri HCS markalı veya HCS tarafından onaylı ürünler

olmalıdır. Herhangi bir aktif cihaz, ara bağlantı cihazı veya telekomla ilgili cihazlar bu garanti kapsamında

değildir.

Yapısal kablolama sisteminin tamamı, yetkili HCS sertifikalı kurucusu tarafından kurulmuş ve işletmeye

alınmış olmalıdır. Bu özelliklere uymayan kurulumlar HCS Ömür boyu Garanti Kapsamında değildir.

Kullanılan tüm sonlandırma aletleri HCS ürünlerinin kurulum Manüeline uygun olarak seçilmiş olmalıdır;

aynı zamanda ürünün ait olduğu ilgili kategori performansına uygun sonlandırma ve test cihazları

kullanılmalıdır.

Tüm yapısal kablolama sistemi, HCS ARTIŞLI KABLOLAMA KURULUM & TEST PROSEDÜRLERİ’ nde

belirtilen hususlar dikkate alınarak kurulmuş olmalıdır.

HCS Peformans Taahhüdü

HCS ürünleriyle kurulmuş ve HCS tarafından sertifikalandırılmış Kanal’ larda HCS garantisi kapsamında

yer alan hususlardan ötürü bir hata oluşması durumunda, bir HCS eksperi durumu değerlendirecek ve HCS

garantisi kapsamında yer alan HCS’ ye ait olan sorumlulukları tespit edecektir. Herhangi bir ürün değişimi veya

onarımı bu garanti kapsamında ele alınacaktır. Sistemde ortaya çıkan hatanın, HCS, ürününün kusurundan

ötürü ortaya çıktığı takdirde, hatanın giderilmesi son kullanıcıya bedel yansıtılmadan yapılacaktır. HCS,

sistemin çalışır duruma gelmesi için gerekli HCS ürünlerini ücretsiz tedarik edecek ve sistem kusurlarının tespiti

ve hatanın giderilmesiyle ilgili işçilik masrafları üstlenecektir.

HCS Performans Taahhüdü, HCS Komponent Garantisi, HCS Performans Garantisi ve HCS Uygulama

Güvence Garantisi, kablolama kurulurken HCS ARTIŞLI KABLOLAMA KURULUM & TEST PROSEDÜRLERİ’ nin

takip edilmediği ve düzgün dokümantasyonun sağlanmadığı durumlarda geçerli değildir.

Garanti Sınırlamaları

Bu garanti, Phy-FiXX ürünlerine ait donanım ve yazılım ürünlerini kapsamamaktadır.

 

 

Bu garanti kapsamında, sadece HCS tarafından sertifikalanmış olan, yetkili HCS kurucuları tarafından

 

kurulumu ve sertifikasyonu yapılmış olan networklerdeki pasif ürünlerin onarımı ve değişimi yer

almaktadır.

 

Bu garanti, sadece sertifikanın adına hazırlanmış olduğu son kullanıcıya ve tanımladığı uygulamaya

 

aittir, devredilemez ve/veya aynı son kullanıcıya ait başka kurumlar için geçerli sayılamaz.

 

Bu garanti, yapısal kablolama kurulumunun test edildiği anda ait olduğu kategorinin, standart ve

 

taslakların gerektirdiği iletim parametreleri ve uygulamalar için geçerlidir. Test tarihinden sonra

yayınlanan bir standarda veya taslağa ait uygulamanın, sertifikalanmış olan kablolamada

çalışmamasından ötürü HCS sorumlu tutulamaz ve bu garanti geçerli sayılamaz.

 

Bu garanti, test edilmiş ve raporlanmış olan Kanal ve Sürekli Linkler için geçerlidir. Hata veren veya

 

test edilmemiş Kanal veya Sürekli Link’ ler bu garanti kapsamının dışındadır. Kanal garantisi Sürekli

Link garantisi için uygulanamaz; Sürekli Link garantisi de Kanal için uygulanamaz.

 

Bu garanti, tam olarak onaylanmış ve yayınlanmış standartlar için geçerlidir. Taslak halindeki

 

standartlar, test cihazlarında ölçüm parametreleri değinilmiş olsa dahi, HCS performans garantisi için

kabul edilmezler.

 

HCS burada belirtilen komponent türleri dışında ticari veya başka bir amaçla satılan hiçbir ürüne

 

temsilcilik yapmamakta veya garanti vermemektedir. HCS ürünlerine, yanlış kullanım, direkt veya

endirekt yetkisiz kişilerin müdahalesine bağlı olarak gelen zararlardan doğan her türlü zarar veya

masraftan ötürü HCS sorumlu tutulamaz.

 

HCS ürünleri ile kurulan yapısal kablolama sistemine, HCS’ nin kontrolü dışında yanlış kullanım,

 

hırsızlık, kaza, yangın, sel veya doğal afetlerden ötürü gelecek zararlar bu garanti kapsamında

karşılanmamaktadır.

 

Bu garanti, patch cordları kapsamamaktadır.

 

 

Bu garantinin sınırlamaları, sadece garantinin uygulandığı ülke kanunlarına uygun olması gerektiğinde

 

genişletilebilir.

 

HCS Komponent Garantisi kapsamında HCS’ nin sorumluluğu, HCS ürünlerinin maliyetleri ile sınırlıdır.

 

HCS, Komponent Garantisi kapsamında komponentlerin dışında sistemde oluşabilecek arızanın

tanımlanması, onarılması veya yenilenmesi ile hiçbir maliyeti üstlenmeyecektir.

   Copyright © 2014 Frekans Kurumsal Kablolama;Yapısal kablolama;Fiber Optik| Tüm Hakları Saklıdır.